کتێبەکانی وێب دێڤێلۆپمێنت

blue elephant plush toy on black laptop computer
blue elephant plush toy on black laptop computer

Css language

به زمانی شيرينی كوردی

فێربوونی زمانی

CSS

بە کوردی

هەنگاوێک بۆ دروستکردنی وێبسایت

HTML Language

دەربارەی وێبسایت

چەند وانەیەکی گرینگ دەربارەی

HTML

Java Scriot Language

بەزمانی کوردی

جافه سكريب به زماني شيريني

كوردی

سەرەتایەک بۆ دەستپێکردنی

PHP & MySQL

فێربوونی زمانی

PHP

بە کوردی